March 27, 2003

Central Economic Plan (CEP) 2003

Marktsector groeit dit jaar nauwelijks, in 2004 voorzichtig herstel in meeste bedrijfstakken

Press release
Naar verwachting blijft de groei van de Nederlandse marktsector in 2003 nog achter bij de totale economische groei van 0,75%. De groeivooruitzichten voor de marktsector zijn met 0,25% nog erg mager; vergeleken met de productiedaling van 0,7% vorig jaar betekent dit echter wel herstel.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Contacts

Dick Morks

Lees ook de bijbehorende persberichten Centraal Economisch Plan 2003: economisch herstel moeizaam en onzeker en

Marktsector groeit dit jaar nauwelijks, in 2004 voorzichtig herstel in meeste bedrijfstakken en de Economierapportage maart 2003.

In deze publicatie worden de economische vooruitzichten voor het lopende en het komende jaar gepresenteerd.

Contacts

Johan Verbruggen
Dick Morks

Read more about