March 20, 2007

Central Economic Plan (CEP) 2007

CEP2007: concurrentie op gang gekomen in zorgverzekeringsmarkt, nog niet in zorginkoopmarkt

Press release
De stelselherziening in de zorg, zoals ingevoerd per 1 januari 2006, heeft er daadwerkelijk toe geleid dat de eerste stappen zijn gezet naar gereguleerde concurrentie in de zorg.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Contacts

Dick Morks

Lees ook het bijbehorende persbericht,  CPB Memorandum 178 'Raming van het bijstandsvolume in CEP 2007' en de CPB Nieuwsbrief maart/april 2007

In deze publicatie worden de economische vooruitzichten voor het lopende en het komende jaar gepresenteerd.

April 4, 2007

Raming van het bijstandsvolume in CEP 2007

In het CEP 2007 raamt het CPB het gemiddeld aantal bijstandsuitkeringen aan personen jonger dan 65 jaar in 2007 op 292 000. Dit is een neerwaartse bijstelling met 19 000 uitkeringen ten opzichte van de raming in de MEV 2007.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Authors

Frans Suijker
Bart Verbeet

Contacts

Johan Verbruggen
Edwin van de Haar

Read more about