April 11, 2003

CEP-op-maat transportsector 2003-2004

Deze CEP-op-maat voor de transportsector bevat een nadere toelichting op de ramingen voor het CEP 2003. De oplevende buitenlandse vraag zorgt ervoor dat de transportsector zich kan herstellen van het gedaalde productievolume in 2001.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Authors

Wim Groot
John Stikkelman