11 april 2003

CEP-op-maat transportsector 2003-2004

Deze CEP-op-maat voor de transportsector bevat een nadere toelichting op de ramingen voor het CEP 2003. De oplevende buitenlandse vraag zorgt ervoor dat de transportsector zich kan herstellen van het gedaalde productievolume in 2001.

Vooral van sectoren als de zeevaart, het goederenwegvervoer en de luchtvaart wordt verwacht dat zij profiteren van het verder aantrekken van de wereldhandel in 2004. Ook de winstgevendheid kan hierdoor weer verbeteren.

Downloads

Auteurs

Wim Groot
John Stikkelman