January 27, 2010

Commissie Toekomstbestendigheid Aanvullende Pensioenregelingen; Antwoorden op enkele vragen

De commissie Toekomstbestendigheid Aanvullende Pensioenregelingen heeft het Centraal Planbureau (CPB) bij enkele zaken om assistentie gevraagd. In dit memorandum gaan we in de vorm van vraag en antwoord op deze zaken in.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Authors

Jan Bonenkamp
Siert-Jan Vos