27 januari 2010

Commissie Toekomstbestendigheid Aanvullende Pensioenregelingen; Antwoorden op enkele vragen

De commissie Toekomstbestendigheid Aanvullende Pensioenregelingen heeft het Centraal Planbureau (CPB) bij enkele zaken om assistentie gevraagd. In dit memorandum gaan we in de vorm van vraag en antwoord op deze zaken in.

In sectie 2 wordt ingegaan op de determinanten van de pensioenpremiestijging sinds 1970.

In sectie 3 wordt de afruil geanalyseerd tussen ambitie en onzekerheid in zowel de hoogte van de pensioenuitkering als de uittreeddatum.

Sectie 4 presenteert enkele toekomstscenario’s voor belangrijke pensioenvariabelen.

Sectie 5 geeft een analyse van de herverdelingseffecten van de doorsneesystematiek. Specifieke aandacht gaat daarbij uit naar de herverdelingseffecten ten gevolge van verschillende loonprofielen en hetpremie-effect van de leeftijdsopbouw van een  pensioenfonds.

Sectie 6, tot slot, geeft antwoord op een drietal overige vragen.

Auteurs

Jan Bonenkamp
Siert-Jan Vos