July 7, 2005

Conversieregels voor vertragingsstructuren

Dit memorandum leidt regels af om vertragingsstructuren in een kwartaalmodel om te zetten naar een vertragingsstructuren in een jaarmodel, waarbij de paden van de varianten zoveel mogelijk onveranderd blijven.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Authors

Peter Broer