7 juli 2005

Conversieregels voor vertragingsstructuren

Dit memorandum leidt regels af om vertragingsstructuren in een kwartaalmodel om te zetten naar een vertragingsstructuren in een jaarmodel, waarbij de paden van de varianten zoveel mogelijk onveranderd blijven.

Er worden twee typen relaties onderscheiden, stock-flow relaties en zuivere flow relaties. Voor elk van beide typen relaties wordt een "optimale" tijdsaggregatieregel afgeleid.

Downloads

Auteurs

Peter Broer