May 16, 2006

CPB visie marktwerking notariaat

Het CPB heeft onlangs een studie gepubliceerd naar de resultaten van marktwerking bij notarissen. Uit dit onderzoek blijkt dat de liberalisering van het notarisambt nauwelijks heeft geleid tot meer concurrentie, maar dat het wel enig negatief effect op de kwaliteit lijkt te hebben gehad.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.