16 mei 2006

CPB visie marktwerking notariaat

Het CPB heeft onlangs een studie gepubliceerd naar de resultaten van marktwerking bij notarissen. Uit dit onderzoek blijkt dat de liberalisering van het notarisambt nauwelijks heeft geleid tot meer concurrentie, maar dat het wel enig negatief effect op de kwaliteit lijkt te hebben gehad.

Om meer concurrentie te realiseren zijn er dus andere maatregelen nodig. Er lijken nog wel opties te bestaan om meer concurrentie te krijgen zonder dat dit negatieve gevolgen heeft voor de kwaliteit. We denken hierbij met name aan het loslaten van maatregelen die de toetreding tot de sector beperken, zoals het verbod op gespecialiseerde kantoren en het verplicht voorleggen van een ondernemingsplan.

Downloads