August 17, 2005

De arbeidsmarkt van de zorgsector: data en modellen

Databeschikbaarheid is nodig en modellen zijn nuttig voor de beoordeling van de huidige en toekomstige arbeidsmarktsituatie in de zorgsector. Dit geldt zowel voor de "manpower planning" zoals door de zorginstellingen en zorgopleidingen in het verleden is toegepast als voor de marktgerichte oriëntatie van de zorgsector in de toekomst.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Contacts

Hein Mannaerts Read more

Read more about