November 2, 2004

De economische effecten van de VpB via fiscale arbitrage

Deze notitie bespreekt de invloed van de hoogte van het tarief van de vennootschapsbelasting (VpB) op de Nederlandse economie. De notitie is een antwoord op een verzoek van het Ministerie van Financiën naar een analyse van de economische effecten van een VpB-tariefsverlaging via fiscale arbitrage.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Read more about