2 november 2004

De economische effecten van de VpB via fiscale arbitrage

Deze notitie bespreekt de invloed van de hoogte van het tarief van de vennootschapsbelasting (VpB) op de Nederlandse economie. De notitie is een antwoord op een verzoek van het Ministerie van Financiën naar een analyse van de economische effecten van een VpB-tariefsverlaging via fiscale arbitrage.

Bij hoge VpB-tarieven in Nederland ten opzichte van het buitenland kan er een prikkel bestaan voor internationaal opererende ondernemingen om hun fiscale winst te verschuiven naar landen met een laag VpB-tarief. Dit effect is niet aanwezig in de CPB-modellen. De vraag die in deze notitie wordt behandeld, is welke inzichten er bestaan in de grootte van dit arbitrage-effect en wat de invloed hiervan is op de CPB-analyses met betrekking tot de effecten van wijzigingen in het VpB tarief.

De structuur van deze Notitie is verder als volgt. In paragraaf 2 bespreken we de reële effecten van een VpB-verlaging, zoals die in JADE zijn gemodelleerd. In paragraaf 3 komen de fiscale effecten van een verschuiving van de belastinggrondslag aan de orde. We baseren ons hierbij op inzichten in de literatuur en we vertalen die inzichten naar de Nederlandse situatie. In paragraaf 4 presenteren we berekeningen met JADE waarbij rekening gehouden wordt met het effect van grondslagverschuiving. Paragraaf 5 biedt enkele conclusies.

Lees meer over