July 12, 2007

De effectiviteit van een lumpsum ondersteuning: case WBSO

De invoering van de startersfaciliteit in de WBSO in 2001 geeft de mogelijkheid de effectiviteit van een lumpsum ondersteuning te onderzoeken met behulp van een natuurlijk experiment.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Authors

Björn Vroomen
Maarten Cornet

Read more about