August 8, 2012

De fiscale behandeling van zelfstandigen: een kritische blik

Fiscale behandeling van zelfstandigen

Press release
Zelfstandigen houden van een verdiende euro 15 tot 25 cent meer over dan werknemers. Door de MKB-winstvrijstelling en de Zelfstandigenaftrek betalen zij minder belasting. Is dit op economische gronden te rechtvaardigen? Deze Policy Brief benadert deze vraag vanuit de invalshoek van economische efficiëntie.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Contacts

Daniel van Vuuren
Dick Morks

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Authors

Daniel van Vuuren