July 6, 2007

De maatschappelijke kosten en baten van re-integratie

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voert momenteel een beleidsdoorlichting uit naar de effectiviteit van het re-integratiebeleid zoals verwoord in het SZW-begrotingsartikel 23.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Read more about