June 5, 2013

De naakte feiten over de Nederlandse overheidsschuld

Overheidsschuld nu aanvaardbaar, daling wel nodig

Press release
De recente stijging van de overheidsschuld was economisch logisch, omdat daarmee de negatieve economische gevolgen van de crisis zijn gedempt. Op termijn is echter een lager schuldniveau gewenst om te voorkomen dat de Nederlandse economie in problemen komt.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Contacts

Edwin van de Haar
Wim Suyker

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Authors

Jasper Lukkezen
Wim Suyker

Read more about