May 27, 2011

De Nederlandse overheidsbegroting in 2011 en 2012 in Europees perspectief, In tien grafieken

De grafieken zijn op basis van de voorjaarsraming van de Europese Commissie. Voor Nederland is naast de raming van de Europese Commissie [aangeduid met Nederland (EU)] ook de meest recente raming CPB raming opgenomen [aangeduid met Nederland (CPB)].

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Authors

Wim Suyker