27 mei 2011

De Nederlandse overheidsbegroting in 2011 en 2012 in Europees perspectief, In tien grafieken

De grafieken zijn op basis van de voorjaarsraming van de Europese Commissie. Voor Nederland is naast de raming van de Europese Commissie [aangeduid met Nederland (EU)] ook de meest recente raming CPB raming opgenomen [aangeduid met Nederland (CPB)].

Toelichting

De grafieken zijn op basis van de voorjaarsraming van de Europese Commissie. Voor Nederland is naast de raming van de Europese Commissie [aangeduid met Nederland (EU)] ook de meest recente raming CPB raming opgenomen [aangeduid met Nederland (CPB)]. 

In de eerste en derde grafiek is voor Ierland de mutatie tussen 2009 en 2012 opgenomen in plaats van die tussen 2010 en 2012. (Het tekort in 2010 is extreem groot door een kapitaalinjectie in de financiële sector). 

In een eerder achtergronddocument is ingegaan op de Nederlandse overheidsbegroting in 2010 in Europees perspectief.

Auteurs

Wim Suyker