December 6, 2013

De probleemcheck: het verband tussen probleemanalyse en de maatschappelijke kosten-batenanalyse

Een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) van een gebiedsontwikkelingsproject levert informatie aan degenen die de beslissing moeten nemen om het project al dan niet uit te voeren en de wijze waarop het project wordt uitgevoerd. Deze CPB Notitie gaat nader in op het verband tussen de probleemanalyse en de MKBA.
No title

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Authors

Gerbert Romijn
Sabine Visser

Read more about