October 10, 2011

De toekomst volgens het CPB: wetenschap, glazen bol of praktisch beleidsinstrument?

Hoe maakt het CPB voorspellingen? In hoeverre is dit gebaseerd op feiten en wetenschappelijke inzichten? Kunnen deze voorspellingen niet nauwkeuriger worden gemaakt? Wat is het nut van dergelijke voorspellingen voor beleid als ze vaak onnauwkeurig zijn?

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Authors

Coen Teulings