September 13, 2013

De toekomstige inkomenspositie van AOW’ers: drie scenario’s voor 2025

Dit CPB Achtergronddocument beschrijft een microsimulatiemodel waarmee we inkomens en vermogens van AOW’ers en niet-AOW’ers in 2025 simuleren. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van een interdepartementale werkgroep die de inkomens- en vermogenspositie van ouderen in kaart heeft gebracht.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Authors

Mathijn Wilkens
Marike Knoef
Daniel van Vuuren
Jim Been
Miriam Gielen