September 18, 2006

Divers Europa; de Europese Unie in de publieke opinie en verscheidenheid in cultuur, economie en beleid

Europese Verkenning 4: Culturele verschillen belangrijk voor Europese samenwerking

Press release
In deze vierde Europese Verkenning wordt uitgebreid ingegaan op de culturele diversiteit in Europa en de gevolgen daarvan op economisch presteren en economisch beleid.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Contacts

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Authors

Henri de Groot
Paul Dekker
Albert van der Horst
Henk Vinken
Charlotte Wennekers
Bas Straathof
Sjef Ederveen

Read more about