September 17, 2002

Economierapportage september 2002

De economische groei in de industrielanden zal door de onrust op de financiële markten tijdelijk vertragen, maar de opleving wordt er waarschijnlijk niet door afgebroken.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.