17 september 2002

Economierapportage september 2002

De economische groei in de industrielanden zal door de onrust op de financiële markten tijdelijk vertragen, maar de opleving wordt er waarschijnlijk niet door afgebroken.

Het Nederlandse bedrijfsleven kan profiteren van het internationale herstel, maar verliest tegelijkertijd wel veel marktaandeel doordat Nederlandse producten relatief duur zijn geworden. De economische groei van ons land komt dit jaar naar verwachting uit op ½%, om volgend jaar aan te trekken tot 1½%. Door de lage productiegroei loopt de werkloosheid in twee jaar tijd met bijna 150 000 personen op.

De inflatie zal naar verwachting afnemen tot 2½% in 2003. Ook de loonstijging neemt af, maar in een trager tempo. Door de conjuncturele tegenwind slaat het begrotingsoverschot dit jaar om in een tekort. Als gevolg van bezuinigingen en inkomstenverhogende maatregelen van het kabinet zal het begrotingstekort volgend jaar naar verwachting niet verder oplopen.

Downloads