September 16, 2003

Economierapportage september 2003

Voorlopende indicatoren wijzen op een opleving van de wereldeconomie in de tweede helft van dit jaar. Dankzij het internationale herstel kan ook de Nederlandse economie zich naar verwachting dan aan de recessie ontworstelen.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.