16 september 2003

Economierapportage september 2003

Voorlopende indicatoren wijzen op een opleving van de wereldeconomie in de tweede helft van dit jaar. Dankzij het internationale herstel kan ook de Nederlandse economie zich naar verwachting dan aan de recessie ontworstelen.

De economische groei zal met 0% dit jaar en 1% volgend jaar echter zeer matig blijven. Met name de marktsector heeft het zwaar te verduren. Het  bedrijfsleven blijft marktaandeel verliezen door de gestegen euro en de  sterke groei van de arbeidskosten in de afgelopen jaren.

De stijging van de  pensioenpremies, de lastenverzwaringen en de bezuinigingen op de  overheidsuitgaven beperken de binnenlandse bestedingen. Door de lage  productiegroei zal de werkloosheid scherp oplopen en volgend jaar het halve  miljoen ruim passeren. De inflatie kan wel verder afnemen, tot gemiddeld 1½%  in 2004.

Downloads