September 21, 2004

Economische effecten tegenbegroting GroenLinks 2005

CPB-analyse van vier tegenbegrotingen

Press release
Op verzoek van (in alfabetische volgorde) ChristenUnie, GroenLinks, Partij van de Arbeid en Socialistische Partij heeft het Centraal Planbureau een analyse gemaakt van de economische, budgettaire en koopkrachteffecten van hun tegenbegrotingen, die deze oppositiepartijen indienen bij de Algemene en Financiële Beschouwingen.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Read more about