December 12, 2001

Economische Verkenning 2003-2006

Middellange termijn-raming CPB

Press release
In de komende kabinetsperiode zal de groei van de werkgelegenheid beduidend lager zijn dan in de afgelopen jaren en blijven steken rond 0,75% per jaar. Ondanks een toenemende werkloosheid zal de arbeidsmarkt de komende jaren krap blijven. Een gematigde loonontwikkeling kan bijdragen aan het beperken van de groei van de werkloosheid.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Contacts

Dick Morks

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.