April 19, 2007

Effect wederuitvoer op relevante wereldhandel

Een deel van de groei van de relevante wereldhandel is het gevolg van de internationale ontwikkeling van de wederuitvoer. Dit heeft gevolgen voor de interpretatie van de groei van de relevante wereldhandel als indicator voor de groei van de afzetmarkt voor in Nederland geproduceerde exportproducten.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Authors