July 3, 2001

Effecten beperking collectief gefinancierde regelingen en lastenverlichting op arbeid op economische groei en budgettaire ruimte

In deze notitie wordt een indruk gegeven van de macro-economische effecten van twee maatregelen die tot doel hebben de aanbodkant van de economie te stimuleren.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Read more about