September 12, 2013

Effecten macrostabiele discontovoet

Deze CPB Notitie gaat in op het effect van invoering van een macrostabiele discontovoet op de stabiliteit van de dekkingsgraad, de pensioenpremie, de rechtenaanpassingen en het pensioenresultaat. Tevens worden de generatie-effecten van een macrostabiele discontovoet bekeken.
No title

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Authors

Jan Bonenkamp
Marcel Lever

Read more about