January 13, 2006

Effecten versoepeling ontslagrecht en preventieprikkel

Het ministerie van SZW heeft het CPB gevraagd de effecten van de voorgenomen versoepeling van het ontslagrecht en de voorgenomen invoering van een preventieprikkel in de WW te analyseren (zie Bijlage A).

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Read more about