August 1, 1999

Equilibrium rates and wage flexibility in Europe

Equilibrium rates and wage flexibility in Europe

Press release
In een internationaal vergelijkend onderzoek naar de werking van de arbeidsmarkt blijkt Nederland goed te scoren. Nederland heeft een relatief lage evenwichtswerkloosheid en een relatief snelle aanpassing naar dat evenwicht toe. In andere landen, zoals bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk, Italië en Frankrijk, werkt de arbeidsmarkt minder goed.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Contacts

Dick Morks

Estimates of equilibrium rates of unemployment in the literature often produce results that closely follow actual unemployment rates.

This paper, in contrast, shows that in the past twenty years equilibrium rates may well have been substantially lower than actual unemployment rates in many European countries. This result indicates a considerable period of rather low wage flexibility and strong persistence.

Authors