September 20, 2010

Evaluatie beoordelingen Nota Ruimteprojecten

Het Ministerie van VROM heeft gevraagd een evaluatie op te stellen aan de hand van ervaringen met beoordelingen van (KBA’s van) Nota Ruimteprojecten. Bijzondere aandachtspunten vormen het nulalternatief en de waardering van externe effecten met de waardering van open ruimte in het bijzonder.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Contacts