February 7, 2003

Financiële consequenties PVK-regels

De Pensioen- & Verzekeringskamer (PVK) heeft 30 september 2002 een brief naar alle pensioenfondsen gestuurd over de uitgangspunten voor de financiële opzet en positie van pensioenfondsen.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Authors

Annemiek van Vuren

Read more about