7 februari 2003

Financiële consequenties PVK-regels

De Pensioen- & Verzekeringskamer (PVK) heeft 30 september 2002 een brief naar alle pensioenfondsen gestuurd over de uitgangspunten voor de financiële opzet en positie van pensioenfondsen.

Adequate buffers zijn nodig om schokken op te vangen, zodat pensioenfondsen in onzekere tijden niet hun lange termijn beleid hoeven aan te passen. Door de ontwikkelingen op de financiële markten is de financiële positie van de Nederlandse pensioenfondsen sterk achteruit gegaan.

Dit memo gaat in op de PVK-regels en geeft een indicatie van de financiële consequenties, de vereiste pensioenbuffers, de ontstane tekorten en de wijze waarop deze kunnen worden aangevuld.

Downloads

Auteurs

Annemiek van Vuren

Lees meer over