December 1, 2005

Geactualiseerde koopkrachtraming 2006

Koopkracht valt volgend jaar mee

Press release
De koopkracht stijgt volgend jaar naar verwachting iets meer dan in september werd voorzien, namelijk met gemiddeld 1,25% in plaats van 1%. De inflatieraming voor volgend jaar blijft 1%. De olieprijs valt weliswaar hoger uit dan eerder geraamd, maar hier staan meevallende prijsstijgingen bij andere producten tegenover.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Contacts

Johan Verbruggen
Dick Morks

We are sorry, there is no English translation of this page.