November 25, 2013

Gebruik van verwacht rendement in de pensioenpremie

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het CPB gevraagd om de premie-effecten, budgettaire effecten en generatie-effecten te bepalen van het gebruik van het verwachte rendement in de vaststelling van de kostendekkende pensioenpremie.
No title

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Authors

Jan Bonenkamp
Marcel Lever