April 11, 2002

Gevolgen van uitbreiding Schiphol; een kengetallen kosten-batenanalyse

Uitbreiding Schiphol is per saldo gunstig voor de Nederlandse welvaart

Press release

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Spokesmen

Dick Morks Read more

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Contacts

Martin Koning Read more
Foto Eugene Verkade
Eugene Verkade +31 6 11314619 Read more
Jacco Hakfoort Read more

Read more about