Kopafbeelding publicaties CPB

Gevolgen van uitbreiding Schiphol; een kengetallen kosten-batenanalyse

CPB Bijzondere publicatie 42, 11 april 2002

De Programmadirectie Ontwikkeling Nationale Luchthaven (ONL) heeft het Centraal Planbureau gevraagd om een kengetallen kosten-batenanalyse (kkba) uit te voeren voor drie 'beperkte' uitbreidingsvarianten voor de locatie Luchthaven Schiphol na 2010.

Lees ook het bijbehorende persbericht.

De kkba heeft als doel de maatschappelijke effecten van de uitbreidingsvarianten globaal in beeld te brengen, en zodoende het kabinet de relevante informatie aan te reiken voor de besluitvorming over aard en inhoud van de vervolgstappen van uitbreiding van Schiphol op lange termijn en de eventueel hiervoor op kortere termijn benodigde ruimtelijke reserveringen. Speciale aandacht gaat in de kkba uit naar de aard (fysiek of geluid) en de omvang van de op termijn optredende capaciteitsknelpunten bij het vijfbanenstelsel en de bijdrage die extra banen leveren aan de vermindering hiervan.

Door gebruik te maken van scenario's met een uiteenlopende snelheid van technologische ontwikkelingen en het hanteren van twee nulalternatieven met respectievelijk een 2+1 en een onafhankelijk 2+2 baangebruik wordt de robuustheid van de welvaartsbijdrage van de drie uitbreidingsvarianten in kaart gebracht.

Deel deze pagina