March 21, 2013

Gezondheid en kennis over de levensloop: feiten, cijfers en economische theorie

Achtergrondinformatie bij hoofdstuk 5 van het CPB-boek 'Toekomst voor de zorg'. Dit document beschrijft daartoe allereerst in grote lijnen de levensloop van mensen zoals deze uit de empirie en de (internationale) literatuur bekend zijn. Een levensloop waarin kennis, gezondheid en financieel vermogen met elkaar verweven zijn.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Authors

Bas ter Weel

Read more about