August 3, 2007

Het effect van een vliegticketbelasting: een second opinion

Het Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken van het Ministerie van Financiën heeft het CPB gevraagd een second opinion uit te brengen op het onderzoek van Significance/SEO Economisch Onderzoek naar de effecten van introductie van een vliegticketbelasting.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Read more about