3 augustus 2007

Het effect van een vliegticketbelasting: een second opinion

Het Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken van het Ministerie van Financiën heeft het CPB gevraagd een second opinion uit te brengen op het onderzoek van Significance/SEO Economisch Onderzoek naar de effecten van introductie van een vliegticketbelasting.

Het gaat om de heffing van 350 mln euro per jaar uit het coalitieakkoord van het kabinet Balkenende IV.

Lees meer over