October 29, 2003

Het ramen van de reële groei van het BBP met voorlopende conjunctuurindicatoren

De korte-termijnfluctuaties van het BBP worden hoofdzakelijk toegeschreven aan de conjunctuur. De conjunctuur is een recurrente golfbeweging in een groot aantal macro-economische variabelen. De conjuncturele ontwikkeling van verschillende variabelen hoeft niet synchroon te lopen.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Authors

Kees Bouwman