29 oktober 2003

Het ramen van de reële groei van het BBP met voorlopende conjunctuurindicatoren

De korte-termijnfluctuaties van het BBP worden hoofdzakelijk toegeschreven aan de conjunctuur. De conjunctuur is een recurrente golfbeweging in een groot aantal macro-economische variabelen. De conjuncturele ontwikkeling van verschillende variabelen hoeft niet synchroon te lopen.

Een voorlopende conjunctuurindicator van het reële BBP is een variabele waarvan de conjuncturele ontwikkeling voorloopt op de conjuncturele ontwikkeling van het reële BBP. Met behulp van filters kunnen de conjuncturele componenten uit deze indicatoren worden gehaald en worden samengevoegd tot een samengestelde voorlopende index.

Dit rapport beschouwt de voorspellingen van de reële groei van het BBP op basis van een samengestelde index van het CPB. De voorspellingen zijn geconstrueerd met behulp van tijdreeksmodellen. Eerst worden voorspellingen op basis van univariate tijdreeksmodellen geconstrueerd. Deze modellen gebruiken alleen het historische verloop van het reële BBP om voorspellingen te genereren. Vervolgens worden voorspellingen op basis van bivariate modellen geconstrueerd. De bivariate modellen gebruiken naast het verloop van het reële BBP ook de samengestelde voorlopende index om voorspellingen te genereren. Tot slot worden de voorspellingen geëvalueerd, waarbij de voorspellingen van bivariate modellen worden vergeleken met die van een univariaat model om de toegevoegde voorspellende waarde van de index te bepalen.

Auteurs

Kees Bouwman