July 7, 2003

Het structureel EMU-saldo: de methoden van het CPB en de Europese Commissie vergeleken

De Europese Commissie beoordeelt het stabiliteitsprogramma van een land onder andere aan de hand van het structureel EMU-saldo, d.w.z. het EMU-saldo gecorrigeerd voor de conjuncturele ontwikkeling. De conjuncturele correctie wordt afgeleid van de output gap.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Authors