7 juli 2003

Het structureel EMU-saldo: de methoden van het CPB en de Europese Commissie vergeleken

De Europese Commissie beoordeelt het stabiliteitsprogramma van een land onder andere aan de hand van het structureel EMU-saldo, d.w.z. het EMU-saldo gecorrigeerd voor de conjuncturele ontwikkeling. De conjuncturele correctie wordt afgeleid van de output gap.

Vorig jaar heeft de Commissie een methode gelanceerd om deze output gap te berekenen. Deze lijkt op hoofdlijnen veel op de methode die het CPB gebruikt, maar er zijn ook belangrijke verschillen.

In dit memorandum worden beide methoden met elkaar vergeleken. Ook worden de cijfermatige consequenties voor de conjuncturele component van het EMU-saldo op basis van de raming uit het Centraal Economisch Plan 2003 geïllustreerd.

Auteurs