December 20, 2012

Het Wettelijk minimumjeugdloon en de arbeidsmarkt voor jongeren

Het ministerie van SZW heeft het CPB verzocht om “zijn visie te geven op de werking van de arbeidsmarkt voor jongeren in relatie tot het wettelijk minimumjeugdloon.” Het wettelijk minimumjeugdloon (wmjl), dat geldt voor jongeren onder de 23 jaar, is in Nederland lager dan voor minder jonge werknemers.
Main image

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Downloads

Contacts

Foto Daniël van Vuuren
Daniël van Vuuren +31 6 52485859 Lees meer
Foto Nicole Bosch
Nicole Bosch +31 6 11734183 Lees meer

Read more about