December 20, 2012

Het Wettelijk minimumjeugdloon en de arbeidsmarkt voor jongeren

Het ministerie van SZW heeft het CPB verzocht om “zijn visie te geven op de werking van de arbeidsmarkt voor jongeren in relatie tot het wettelijk minimumjeugdloon.” Het wettelijk minimumjeugdloon (wmjl), dat geldt voor jongeren onder de 23 jaar, is in Nederland lager dan voor minder jonge werknemers.
No title

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Downloads

Foto van de publicatieomslag
English, Pdf, 1.2 MB

Contacts

Read more about