January 19, 2007

Houdbaarheidseffecten van participatiebeleid

Uit de analyse van Van Ewijk e.a. (2006) volgt dat bij ongewijzigd beleid de overheidsfinanciën op de lange termijn niet houdbaar zijn. Verhogen van de arbeidsparticipatie kan de budgettaire vooruitzichten verbeteren.

We are sorry, unfortunately there is no English translation of this page.

Read more about